Transformacja w Polu Akaszy.

Transformacja  w Polu Akaszy to ogromna zmiana i przeobrażenie świadomości człowieka.